Запорізька торгово-промислова палата підтримала ідею створення Наукового парку на базі НУ «Запорізька політехніка»

Запорізька торгово-промислова палата підтримала ідею створення Наукового парку на базі НУ «Запорізька політехніка»

12 червня віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій Куц, керівники компаній – членів Палати, учасники спільноти Кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування» на запрошення Національного університету «Запорізька політехніка» взяли участь у першій робочій зустрічі, присвяченій можливостям і механізмам створення Наукового парку в регіоні.

Запорізька торгово-промислова палата підтримує таку ідею. Адже Науковий парк – це структура, яка допоможе бізнесу отримати кращий доступ до науково-технічної бази, об’єднати інтелектуальні, матеріальні ресурси для спільної участі у міжнародних грантових проєктах, розвивати інноваційну діяльність. Зокрема, шляхом надання у тимчасове користування виробничих площ, матеріально-технічної бази, інформаційних мереж. А також – консультативної допомоги у правових, економічних, наукових питаннях.

Серед традиційних завдань, які виконують наукові парки:

  • Інформаційно-методичне та консалтингове забезпечення діяльності засновників і партнерів наукового парку;
  • Залучення здобувачів вищої освіти, працівників університету та партнерів до розробки і виконання проєктів наукового парку;
  • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
  • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів;
  • розвиток співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні та за кордоном, сприяння залученню іноземних інвестицій;
  • надання науково-консультаційних, навчальних та інших послуг у сфері освіти;
  • виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки.

Довідково

Науковий парк – юридична особа, що створюється з ініціативи закладу вищої освіти та/або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проєктів наукового парку.

Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у закладі вищої освіти та/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

7 вересня 2021 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків».

Мета документа – підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок.

Пріоритетні напрями діяльності наукового парку – економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації закладу вищої освіти та/або наукової установи – засновників (учасників, акціонерів) та можуть враховувати потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, і пріоритетні напрями діяльності, визначені законами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах. (Закон України «Про наукові парки»).