Щодо обмежень на ввезення в Україну вантажів з Польщі через реєстрацію африканської чуми свиней

Згідно з офіційною інформацією Європейського Союзу (через систему нотифікації хвороб тварин – ADIS) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) на території Республіки Польща зареєстровані випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). 

У Розпорядженні № 38 від 15 липня 2022 року Головного державного ветеринарного інспектора України Дмитра Мороза зазначається:

“Відповідно до статті 96 Закону України «Про ветеринарну медицину», статті 53 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 р. No 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» (далі – Вимоги), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.04.2019 р. за No 346/33317, враховуючи результати аудиту заходів, спрямованих на профілактику, локалізацію або ліквідацію захворювання на африканську чуму свиней, які здійснюються компетентним органом Республіки Польщата рекомендації, викладені у Главі 15.1 Кодексу здоров’я наземних тварин WОАН, з метою запобігання занесенню на територію України збудника вказаної хвороби 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Заборонити ввезення в Україну з території III та II зон Республіки Польща зазначених у Виконавчому Регламенті Комісії (ЄС) 2021/605 від 7 квітня 2021 року «Про встановлення конкретних заходів для боротьби з африканською чумою свиней» (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/605), тварин, що належать до родин свиневих (Suidae), тансових (Tayassuidae) та тапірових (Tapiridae), генетичного матеріалу, продуктів від них (за винятком продуктів, що пройшли обробку відповідно до вимог); 

2. Вважати такими, що втратили чинність всі попередні рішення та розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора України щодо обмеження ввезення в Україну з Республіки Польща тварин, генетичного матеріалу, продуктів від них, у зв’язку з реєстрацією захворювання на африканську чуму свиней на території Республіки Польща”.