Постановою Кабміну затверджено Порядок надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків

Міністерство економіки України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2023 № 644 «Деякі питання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків» затверджено Порядок надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків, а також здійснення компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж (далі – Порядок). 

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Порядку заявник подає не пізніше 15 серпня року, в якому передбачається отримання державного стимулювання, уповноваженому банку в паперовій або електронній формі заяву на отримання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріального (промислового) парку та/або забезпечення будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріального (промислового) парку, за формою згідно з додатком 1. 

Також, положеннями абзацу 4 пункту 14 Порядку передбачено, що заявник не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку звертається із відповідною заявою до уповноваженого банку щодо відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу). 

Повідомляємо, що інформація щодо переліку уповноважених банків буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Мінекономіки. 

Також нагадуємо, що на виконання положень Закону України «Про індустріальні парки» (далі – Закон) Мінекономіки прийнято наказ від 26.07.2022.

№ 2285 «Про затвердження форми та Порядку подання звіту про функціонування індустріального (промислового) парку (далі – звіт) та його оприлюднення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2022 за № 1026/38362  (додається). Відповідно до Порядку подання звіту про функціонування індустріального (промислового) парку та його оприлюднення звіт подається за визначеною цим наказом формою керуючою компанією індустріального парку, а в разі її відсутності – ініціатором створення індустріального парку до Мінекономіки щопівроку не пізніше 10 липня та 10 січня. 

Відповідно до положень пунктів 2, 3 та 4 частини першої статті 161 Закону індустріальний парк виключається з Реєстру індустріальних парків у разі неподання уповноваженому державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль, неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення, а також нездійснення у межах індустріального парку господарської діяльності всіма його учасниками протягом трьох років поспіль на підставі відомостей із звітів про функціонування індустріального парку. 

Тож, інформуємо, що за результатами опрацювання звітів, отриманих Мінекономіки у липні 2024 року, буде підготовлений проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про виключення індустріальних парків з Реєстру індустріальних (промислових) парків.