ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

• Підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) згідно з умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, норм законодавства, відомчих нормативних актів, а також умов договорів, контрактів, типових договорів, угод і т.п. між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

• Підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) згідно з умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод і т.п. між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних торгово-промислових палат / відповідної регіональної ТПП.

• Надання інформаційно-консультаційних послуг, сприяння зацікавленим особам у підготовці заявок і формуванні необхідного пакету документів, з подальшою передачею цих заявок і документів на розгляд Торгово-промислової палати України (з питань, віднесених до компетенції Торгово-промислової палати України).

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями:

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями:

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу:

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання обов’язків (зобов’язань) для суб’єктів господарювання/ фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України:

Регламент (зі змінами та доповненнями) засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Контакти:

69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4

Тел.: +38(061)233-05-73, +38(061)233-11-72 +38 (095) 234-85-00

(режим роботи: 8:30 – 15:00)

Е-mail: jur3@cci.zp.ua