Кваліфікаційний центр

Підтвердження професійних кваліфікацій

Кваліфікаційний центр – структурний підрозділ Запорізької торгово-промислової палати, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування Центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій. (Сертифікат про акредитацію кваліфікаційного центру № 135, Сертифікат про акредитацію кваліфікаційного центру № 136 від 31 січня 2024 року, видані Національним агентством сертифікацій).

Послуги Кваліфікаційного центру:

  • оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій за процедурами, які дають змогу оцінити результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, з видачею особі документів про присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій;
  • визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, з видачею особі відповідних документів.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, іншими актами у сфері кваліфікацій, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, методичними рекомендаціями Національного агентства кваліфікацій, а також Статутом Палати, наказами та розпорядженнями керівництва Палати, вимогами існуючої системи менеджменту якості Палати.

Професійні кваліфікації

Процедура присвоєння / підтвердження професійних кваліфікацій

Контакти:

Кваліфікаційний центр Запорізької ТПП:
бул. Центральний 4, м. Запоріжжя, 69005
Тел. +38 (061) 213-50-24
E-mail: cci@cci.zp.ua