До уваги суб’єктів ЗЕД! Про застосування пільгового режиму оподаткування на підставі угод про вільну торгівлю до товарів походженням з країн СНД та Грузії, які постачаються в Україну транзитом через території третіх країн

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та зміною логістичних маршрутів постачання в Україну товарів походженням з країн СНД та Грузії через територію третіх країн Державна митна служба України повідомляє:

Пільговий режим оподаткування надається відповідно до угод про вільну торгівлю для товарів походженням з країн СНД (Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Республіки Таджикистан) за наявності при митному оформленні документального підтвердження митних органів країн транзиту, що товар переміщувався територіями цих країн під митним контролем, перебував у незмінному стані й над ним не проводилися будь-які операції, за винятком операцій із забезпечення схоронності й перевантаження.

Підтвердженням виконання вказаних вимог можуть бути такі документи:

–  сертифікат, виданий митним органом країни транзиту «Non manipulation certificate», та/або

–  митна декларація (у митному режимі транзиту, зокрема Т1; при зберіганні товару під митним контролем – митна декларація або інший документ, оформлений при розміщенні у митний режим митного складу, вільної митної зони або на тимчасове зберігання тощо), що свідчить про перебування товарів під митним контролем при перевезенні партії товарів з країни експорту до країни призначення, оформлена в країні транзиту, та/або 

–  книжка МДП, та/або

–  лист-підтвердження на офіційному бланку митних органів країн транзиту, та/або

–  єдиний транспортний документ, засвідчений митними органами країн експорту та транзиту, та/або

–  товаросупровідні документи, засвідчені митним органом країни експорту  з відомостями про накладення митного забезпечення.

Для товарів походженням з Грузії пільговий режим застосовується за сертифікатом з перевезення товару EUR.1 (EUR-MED) або декларацією походження (EUR-MED) за умови надання митним органам документів та відомостей про знаходження товару під митним контролем під час його транспортування транзитом через територію третіх країн.

При цьому для товарів походженням з країн СНД та Грузії надання підтверджуючих документів та відомостей не вимагається, якщо товар подано до митного оформлення без зміни засобів забезпечення ідентифікації, здійснених у країні експорту шляхом накладення митного забезпечення, відомості про яке вказано у товаросупровідних документах, засвідчених митним органом країни експорту, або в митних деклараціях.

  Правила визначення країни походження товарів в рамках міжнародних угод про вільну торгівлю не передбачають застосування режиму вільної торгівлі для товарів походженням з Туркменістану та Узбекистану у разі їх транспортування в Україну транзитом через територію третіх країн.