Де можна отримати інформацію про реєстраційні дані ФОП та юридичної особи?

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців регулюються Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (пункт 7 статті 1 Закону № 755).

Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону № 755 відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом № 755, за їх надання стягується плата.

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджений наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних засобів ведення ЄДР у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на ЄДР, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі.

У паперовій формі надаються:

     виписка з ЄДР, яка надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора;

     витяг з ЄДР, який надається уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), центру надання адміністративних послуг, нотаріусом, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки;

     документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця, які надаються державним реєстратором суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці.

В електронній формі надаються:

     відомості з ЄДР через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;

     відомості з ЄДР у форматі бази даних або в іншому форматі у режимі реального часу на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором ЄДР (пункт 3 розділу І Порядку).

За надання відомостей з ЄДР справляється плата у розмірі, встановленому Законом № 755 (пункт 4 розділу І Порядку)

Виписка, витяг з ЄДР у паперовій формі, витяг та інші відомості з ЄДР в електронній формі надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі (пункт 5 розділу І Порядку).

Відомості з ЄДР надаються у строки, встановлені Законом № 755 або у випадках, передбачених Законом № 755, у строки, визначені договором, укладеним з технічним адміністратором ЄДР (пункт 6 розділу І Порядку).

Виписка, витяг з ЄДР в паперовій формі надаються за запитом про надання виписки з ЄДР, про надання витягу з ЄДР (додатки 1, 2 до Порядку) заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса (пункт 1 розділ ІІ Порядку).

Пунктом 2 розділу І Порядку визначено, що уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації – посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до ЄДР виключно для цілей прийняття запиту та видачі витягу з ЄДР або документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, а у випадку надання виписки з ЄДР – посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України; центр надання адміністративних послуг – утворений відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» центр надання адміністративних послуг.

Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей ЄДР забезпечується через офіційний вебсайт розпорядника ЄДР шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.

Детальна інформація щодо отримання відомостей з ЄДР наявна на вебсайті Міністерства юстиції України (https //usr.minjust.gov.ua).

Вхід здійснюється після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.