Запит на пропозицію щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «Запоріжкокс»

На офіційному сайті ПРАТ “ЗАПОРІЖКОКС” опубліковано запит на пропозицію щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (далі – ЗАМОВНИК) планує закупити послуги з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2022 р., передбаченого положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року N 2258-VIII.

Запит на пропозицію щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»

Замовник: ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»

Місто виконання: вул. Діагональна, 4, Запоріжжя, Запорізька область, 69035

Контактна особа: Войтович Наталя Маратівна

e-mail: n.m.voytovich@zaporizhstal.com

тел.: +380 99 415 03 78

Термін виконання робіт: грудень 2022 р. – березень 2023 р.

ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» оголошує конкурс на послуги «Обов’язковий аудит фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» за 2022р». До участі запрошуються юридичні особи – суб’єкти аудиторської діяльності, яким надано таке право, та які відповідають вимогам, визначеним у статті 23 Закону України N 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та вимогам, визначеним у Порядку проведення конкурсу.

Для участі в конкурсі претенденти направляють на адресу контактної особи такі документи:

– портфоліо компанії з інформацією про команду, яка використовується в роботі, методиках і підходах, наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

– підтвердження відповідності вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»;

– перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, за якими є можливість з ними зв’язатися в разі потреби;

– цінова пропозиція з розміром оплати за договором і розрахунок вартості послуг;

– будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Пропозиції просимо надати до 12:00 05.12.2022 року за Київським часом.

Документи, що надійшли після встановленого терміну або подані не в повному обсязі або з порушенням умов конкурсу, не розглядаються.

Додатки.

Технічне завдання на аудиторські послуги

Порядок проведення конкурсу з відбору аудиторів