Який порядок сплати ПДВ нерезидентом, який постачає на території України електронні послуги ФОП, не зареєстрованим платниками ПДВ?

Відповідно до п.п. 9 п. 180.1 ст. 180 ПКУ до платників ПДВ віднесено особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, крім нерезидентів, які:

постачають електронні послуги за посередницькими договорами, у разі якщо у рахунках (квитанціях), наданих замовникам електронних послуг, визначено перелік таких електронних послуг та їх фактичного постачальника;

здійснюють виключно обробку платежів за електронні послуги і не беруть участі у наданні таких електронних послуг;

постачають електронні послуги безпосередньо через своє постійне представництво в Україні.

Реєстрація як платника податку особи-нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку такої особи-нерезидента (п. 208 прим.1.2 ст. 208 прим.1 ПКУ).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом трьох робочих днів після надходження заяви повинен зареєструвати особу-нерезидента платником податку та в той самий термін направити такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника податку, інформацію про, зокрема, звітний (податковий) період, граничні строки подання податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов’язань.

Відповідно до п. 208 прим.1.9 ст. 208 прим.1 ПКУ сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до п. 208 прим.1.2 ст. 208 прим.1 ПКУ, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого п. 208 прим.1.8 ст. 208 прим.1 ПКУ для подання спрощеної податкової декларації, на валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку.

Реквізити такого валютного рахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

При цьому, відповідно до вимог Порядку електронної ідентифікації осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2021 року № 636 взаємодія контролюючого органу з особою-нерезидентом здійснюється через електронний кабінет особи-нерезидента, яка надає електронні послуги, в якому, зокрема, розміщуються реквізити валютного рахунку, відкритого Державній казначейській службі України, в уповноваженому банку, на який сплачується грошове зобов’язання.