Які строки подання копій фінзвітності контрольованої іноземної компанії, якщо було подано скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії?

Відповідно до підпункту 39 прим. 2.1.1 пункту 39 прим. 2.1 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених ПКУ.

Підпунктом 39 прим. 2.5.1 пункту 39 прим. 2.5.1 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ визначено, що для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку КІК звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.

Згідно з підпунктом 39 прим. 2.5.2 пункту 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням, зокрема податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Відповідно до підпункту 39 прим. 2.2.2 пункту 39 прим. 2.2 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК, що обчислюється відповідно до правил, визначених статтею 39 прим. 2 розділу I ПКУ.

Підпунктом 39 прим. 2.3.1 пункту 39 прим. 2.2 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ визначено, що для цілей статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ скоригованим прибутком КІК визнається прибуток КІК до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються КІК, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.

Підпункт 39 прим. 2.5.4 пункту 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ передбачає, що у разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання, зокрема, Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає Звіт за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» – «в» підпункту 39 прим. 2.5.3 пункту 39 прим. 2.5 статті 39 прим. 2 розділу I ПКУ.

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

Таким чином, якщо наприклад: у КІК встановлена дата початку фінансового року – 01 травня, дата завершення фінансового року – 30 квітня, алгоритм щодо надання Звітів наступний.

Для звітного (податкового) періоду 01.05.2022 – 30.04.2023 – Звіт за звітний період, що закінчився у 2023 році мав бути поданий одночасно з поданням Декларації за 2023 рік у термін не пізніше 29.02.2024.

Якщо, контролююча особа не мала можливості забезпечити складання фінансової звітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання Декларації за 2023 рік, то вона мала подати Звіт за скороченою формою в термін не пізніше 29.02.2024.

Повний Звіт з копіями фінансової звітності КІК, що є невід’ємною частиною Звіту, має бути поданий до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, тобто в термін не пізніше 31.12.2024.