Як заповнюється заява за формою № 1-ОПП, якщо на облік береться договір про спільну діяльність?

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність, як платника податків – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

     Форма заяви за ф. № 1-ОПП встановлена у додатку 5 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями.

     З метою взяття на облік договору про спільну діяльність заява за ф. № 1-ОПП заповнюється з урахуванням таких особливостей:

  • у полі «Облік за основним місцем обліку» проставляється відмітка (позначка);
  • поле «Податковий номер» не заповнюється;
  • у полях «Повне найменування українською мовою» та «Скорочене найменування українською мовою» зазначаються слова «Договір про спільну діяльність від __.__.____ № ____ – уповноважена особа» та найменування та код за ЄДРПОУ уповноваженої особи.

     Крім того, у розділі заяви «Дані про реєстрацію» вказується інформація про орган, що здійснив реєстрацію, та дані про реєстрацію для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора.

     У розділі «Місцезнаходження» вказується інформація про місце здійснення діяльності за договором про спільну діяльність.

     У розділах «Керівник» та «Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» заповнюються дані про посадових осіб учасника договору – відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

     Перелік всіх сторін (учасників) договору про спільну діяльність зазначається у розділі заяви «Інформація про засновників».