Як заповнюється поле 5.3 Заяви про застосування спрощеної системи у разі зміни протягом року ставки єдиного податку ФОП ІІІ групи?

Відповідно до пункту 293.3 статті 293 розділу XIV ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

3 відсотка доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

5 відсотків доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, містить поле 5.3 із відомостями про реєстрацію платника ПДВ (індивідуальний податковий номер, дата реєстрації платником ПДВ) та можливістю проставити відповідну позначку.

Згідно з підпунктом «б» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання Заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ.

Відповідно до пункту 183.4 статті 183 розділу V ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «б» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 ПКУ реєстраційна заява платника ПДВ подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного місяця, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.

Згідно з підпунктом «в» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV ПКУ ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ і подання заяви щодо зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.

Таким чином, якщо платник єдиного податку змінює ставку єдиного податку на 3 відсотки, у полі 5.3 Заяви відомості про реєстрацію платника ПДВ не заповнюються, однак проставляється позначка про реєстрацію платником ПДВ з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ. У такому разі реєстраційна заява платника ПДВ (ф. № 1-ПДВ) подається у порядку, встановленому пунктом 183.7 статті 183 розділу V ПКУ, та не пізніше ніж за 10 календарних днів (у разі зміни ставки з 3 на 5 відсотків) або не пізніше ніж за 15 календарних днів (у разі зміни першої/другої групи на третю групу) до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка 3 відсотки.

Згідно з підпунктом 5 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV ПКУ у разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, платники єдиного податку третьої групи зобов’язані, зокрема, перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків шляхом подання Заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ. У такому разі у полі 5.3 Заяви відомості про реєстрацію платника ПДВ не заповнюються та позначка про анулювання реєстрації платником ПДВ не проставляється (оскільки реєстрація платником ПДВ є анульованою).

Згідно з підпунктом 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV ПКУ за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

Згідно з абзацом п’ятим пункту 5.4 розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, якщо на підставі заяви суб’єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату ПДВ, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з реєстру платників ПДВ на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ (ф. № 3-ПДВ) згідно з підпунктом «в» пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з реєстру платників ПДВ без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у Заяві таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.

Таким чином, платником єдиного податку третьої групи, який зареєстрований платником ПДВ та змінює ставку єдиного податку з 3 відсотків, у полі 5.3 Заяви зазначаються відомості про реєстрацію платника ПДВ та проставляється позначка про анулювання реєстрації платником ПДВ останнім днем звітного періоду, що передує переходу на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ. При цьому заява про анулювання реєстрації платника ПДВ (ф. № 3-ПДВ) не подається.

Водночас, пунктом 184.2 статті 184 розділу V ПКУ встановлено, що якщо щодо особи, зареєстрованої платником ПДВ, до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, анулювання реєстрації проводиться контролюючим органом автоматично за даними реєстру платників єдиного податку.