Як виправити помилки ФОПу у звітності з єдиного податку?

У разі самостійного виправлення інформації, відображеної у розділі I “Загальні показники підприємницької діяльності” Декларації за попередній звітний (податковий) період ФОПи – платники єдиного податку першої-третьої груп можуть подати Декларацію за такий самий звітний період:

– до закінчення граничного строку подання Декларації – з типом “Звітна нова”, заповнюючи повторно всі показники, зазначені у попередньо поданій Декларації, яка уточнюється;

– після закінчення граничного строку подання Декларації – з типом “Уточнююча”, заповнюючи повторно всі показники зазначені у попередньо поданій Декларації, яка уточнюється.

При цьому, при поданні Декларації з типом “Уточнююча” показник рядка 14 “Загальна сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду” переноситься у рядки 15 “Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка” та 16 “Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка”.

Обмежень щодо кількості поданих уточнюючих Декларацій ПКУ не встановлено.

Кожна подана уточнююча Декларація уточнює показники попередньо поданих Декларацій.