Визначення коду УКТ ЗЕД

Фахівці Запорізької торгово-промислової палати мають багаторічний досвід визначення кодів товарів різних галузей промисловості.

УКТ ЗЕД – Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності – використовується при митному оформленні товарів, до нього прив’язано все тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД. Ще одна сфера застосування – заповнення податкових накладних. Аналіз  ринку, пошук квот, іншої інформації також починається з визначення коду товару.

Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) – систематизований перелік товарів, що складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Включає код товару, його найменування, одиницю вимірювання та обліку. В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, підпозиціями. Для докладнішої товарної класифікації використовуються сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

Запорізька торгово-промислова палата традиційно надає послуги щодо визначення коду за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Всі експертні роботи здійснюються на підставі Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР та Статуту Запорізької торгово-промислової палати.

Відповідно до ст. 11 зазначеного Закону маємо право проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизи, пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими  для застосування на всій території України.

Висновок за кодом товару від Торгово-промислової палати може бути використаний як вагомий аргумент для класифікації товару в митних цілях, приймається до розгляду судовими органами у вирішенні спірних ситуацій.

Діють оновлені коди УКТ ЗЕД

1 січня 2023 року набрав чинності Закон України від 19 жовтня 2022 року №2697-IX “Про Митний тариф України”, згідно з яким, зокрема, українська товарна номенклатура приведена у відповідність з сучасною міжнародною.

Нова редакція УКТ ЗЕД внесла деякі істотні зміни в класифікацію товарів, що включає в цілому 351 комплект правок. А саме, змін зазнали такі сектори митного тарифу: сільськогосподарський, хімічний, лісовий, текстильний, сектор кольорових металів, машинобудування, транспортний, інші галузі.

Враховуючи нововведення, інші обставини, досить часто суб’єктам ЗЕД буває досить складно правильно визначити код. Адже для цього потрібно володіти певними професійними знаннями у різних галузях промисловості, розбиратися в технології виробництва різних товарів, а також добре орієнтуватися в складній структурі товарної номенклатури, знати основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, вміти правильно прочитати і витлумачити всі додаткові пояснення та примітки до кожної товарної позиції.

Дуже важливо правильно визначити код УКТ ЗЕД, що допоможе вам:

  • уникнути помилок у розрахунку платежів при митному оформленні,
  • своєчасно врахувати всі необхідні вимоги щодо заходів заборонно-обмежувального характеру, що прямо або опосередковано обмежують імпорт іноземних товарів на внутрішній ринок України чи взагалі його забороняють,
  • забезпечити правильне ведення бухгалтерського обліку.

За консультаціями і допомогою щодо визначення кодів товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) звертайтесь до управління сертифікації та декларування Запорізької торгово-промислової палати:

тел.: (050) 322-32-50, (050) 457-07-03
e-mail: guba@cci.zp.ua