Воєнний стан. Чи потрібно змінювати період формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів у лютому – травні 2022 року, якщо податкова накладна за операціями з їх постачання зареєстрована постачальником, який має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, після 15 липня 2022 року?

Якщо податкова накладна, складена за операціями з постачання товарів/послуг, що були здійснені у лютому – травні 2022 року, і яка підтверджує податковий кредит, сформований на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накланих (далі – ЄРПН) після 15 липня 2022 року, при цьому постачальник має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, покупець втрачає право на формування податкового кредиту за такими операціями до дати реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) в ЄРПН.

У такому випадку податковий кредит, сформований на підставі первинних (розрахункових) документів, має бути виключений з декларації звітного періоду, в якому була здійснена операція з придбання товарів/послуг (лютий – травень 2022 року), шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації за відповідний звітний період.

У звітному періоді, в якому відбулася реєстрація таких ПН/РК в ЄРПН, платник податку – покупець має право на включення сум податку, зазначених в цих ПН/РК, до складу податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/590192.html.