Відбулося засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України

Відбулося засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України

Представники Запорізької ТПП, компаній – членів Палати продовжують працювати у складі профільних комітетів. 16 травня під час засідання Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України розглянули матеріали проєкту «Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року».

Учасники засідання відмітили, що в Плані розглянуто проблеми енергетики України, зокрема її сучасний стан, виклики та ризики, з якими стикнувся паливно-енергетичний комплекс внаслідок російської воєнної агресії.

Зокрема, головні тренди розвитку енергетики, її галузей у контексті воєнних та економічних загроз, цінової політики, енергоресурсної бази, технологій енергоперетворень, у т.ч. низьковуглецевого енерговикористання. 

В Плані зібрана, проаналізована певна статистика по цільових показниках стану енергетики і викидів парникових газів; викладена вся наявна і перспективна законодавча база по сферах впливу енергетики на економіку країни; окреслено шляхи розвитку та механізми реалізації заходів по зростанню енергетики.

Фактично План через сферу енергетики є основою відновлення та зростання економіки України до 2030 року.

Такий План вкрай потрібен, в т.ч. не лише для України, а і для ЄС та світу. 

За результатами обговорення, експертами напрацьовані зауваження та пропозиції, врахування  яких сприятиме покращенню Плану та надіслані на розгляд до Кабінету Міністрів України.