Удосконалення рибогосподарської політики України та її адаптації до стандартів ЄС

Відбулося 7-ме засідання кластера 5 «Сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та регіональне співробітництво» Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС. Про це повідомляє Держрибагентство.

Під час засідання сторони обговорили останні зміни в аграрній політиці України, зокрема земельну реформу та прогрес у запровадженні Стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні, у рамках транскордонного співробітництва значну увагу було приділено участі України у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (EUSDR) та Дунайській транснаціональній програмі 2021-2027. Окрім того, учасники засідання торкнулись питання розвитку блакитної економіки Чорноморського регіону та боротьби із забрудненням моря, а також розглянули прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у галузі рибного господарства та морської політики.

Під час засідання т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок поінформував присутніх про проведену роботу щодо вдосконалення рибогосподарської політики України, її адаптації до стандартів ЄС, співпрацю з ГКРС та ін.

Заступник міністра Мінагрополітики Віталій Головня зазначив: «Мінагрополітики продовжує працювати над адаптацією рибогосподарської політики до стандартів ЄС, а також у цілому над її вдосконаленням. Саме зараз спільно з експертами ЄС ми створюємо проект Державної стратегії розвитку галузі рибного господарства на період до 2030 року. У документі будуть визначені стратегічні цілі та показники для розв’язання економічних, екологічних і соціальних проблем галузі, а також шляхи розвитку».

У свою чергу керівник Держрибагентства Ігор Клименок підкреслив важливість розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці з ГКРС, що є важливим з точки зору обміну інформацією щодо чорноморського рибальства, а також напрацювання ефективних регіональних інструментів для управління ресурсами рибальства Чорного моря з метою забезпечення їх раціонального використання, підтримання діалогу чорноморських держав задля сталого розвитку чорноморського регіону.

Наразі у співпраці з ЄС та з урахуванням положень права ЄС триває напрацювання низки інших проєктів нормативно-правових актів, покликаних удосконалити механізми управління водними біоресурсами, підвищити якість та ефективність систем контролю рибальства і боротьби з ННН-рибальством, створити рівні умови доступу до експлуатації запасів водних біоресурсів, забезпечити розвиток аквакультури, врегулювати питання здійснення любительського і спортивного рибальства тощо. Це практичне виконання Україною положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також імплементація в українське законодавство положень Регламентів ЄС:

  • Про спільну політику щодо рибальства;
  • Про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики;
  • Про заснування системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства;
  • Про встановлення загальних принципів і вимог харчового права, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів та встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів;
  • Про подання державами-членами статистики щодо аквакультури;
  • Про вимоги щодо простежуваності, встановлені у Регламенті Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 178/2002 для харчових продуктів тваринного походження.