Про введення цифрового маркування для лікарських засобів іноземного походження в Республіці Узбекистан

Посольство Республіки Узбекистан в Україні повідомляє, що вiдповlдно да Постанови Кабiнету Міністрів Республiки Узбекистан “Про запровадження обов’язкової системи цифрового маркування лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення” (№ 149 вiд 02.04.2022 року ), передбачено поетапне введення в Республiці Узбекистан у 2022 – 2025 роках обов’язкового цифроваго маркування для лікарських засобiв і виробiв медичного призначення iноземного походження. Бiльш детальну інформацію про вимоги нового законодавчого акта викладено в iнформацiйному повiдомленнi Державного податкового комiтету Республiки Узбекистан.