Подання звітності про контрольовані операції та відповідальність платників за порушення податкового законодавства

Відповідно до вимог п. 39.4. ст. 39 Податкового кодексу України для податкового контролю з питань ТЦ є такі види звітності та строки її подання:

– Звіт про контрольовані операції та Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній  – строк подання звіту за 2021 рік спливає до 1 жовтня 2022 року (пп. 39.4.2. ПКУ).

– Документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) – на запит ДПС протягом 30 календарних  днів з дня отримання запиту (пп. 39.4.4. ПКУ).

– Глобальна документація (майстер-файл) – вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, подається на запит ДПС протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту, але ДПС має право запитати майстер-файл не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік – не раніше 12 місяців і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року (пп. 39.4.7 ПКУ).

– Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній – вперше застосовується щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (ст.53 прикінцевих положень ПКУ). Більше інформації на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/586570.html