Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України звернувся з пропозиціями до Кабінету Міністрів

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України звернувся з пропозиціями до Кабінету Міністрів

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України за результатами засідання комітету надіслав листа до Кабінету Міністрів.

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України у рамках громадського обговорення розглянув проєкти Довгострокової стратегії термомодернізації до 2050 року, Концепції Державної цільової програми підтримки термомодернізації до 2030 року та Концепції Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації систем централізованого теплопостачання населених пунктів на період до 2030 року.

Участь у засіданні 15 серпня 2022 року взяли представники органів державної влади, бізнесу, експерти, науковці.

Учасники засідання погодились, що розробка цих документів є вчасною і в повній мірі відповідає сучасним і майбутнім викликам та загрозам життєдіяльності населення країни у сфері будівель житлового та громадського фонду, комунальної (муніципальної) теплоенергетики, індивідуально-побутового сектору та, що особливо важливо, підвищенню енергоефективності нашої економіки, включаючи її проблеми воєнного та повоєнного часу.

Комітет підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України підтримує в основній частині вказані документи.

За результатами обговорення експерти комітету напрацювали зауваження та пропозиції, врахування яких у вказаних документах та в подальшому – у майбутніх державних програмах й дорожніх картах щодо їх реалізації призведе до покращення кінцевих результатів виконання.

Зокрема, пропонується «концепцію Державної цільової програми підтримки термомодернізації до 2030 року та Концепцію Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації систем централізованого теплопостачання населених пунктів на період до 2030 року органічно поєднати в частині внутрішньoбудинкових інженерних систем теплозабезпечення».

Також, в листі зазначено, що варто «чіткіше акцентувати, що в якості відновлюваних та альтернативних газу джерел енергоресурсів в Україні доцільно використовувати місцеві види палива, зокрема біомасу (не лише і не стільки деревну біомасу, скільки агробіомасу товарних відходів сільського господарства (солома зернових, стебла кукурудзи і соняшника (їх річні обсяги сягають до 8-10 т н.е.) у виді пелет, брикетів та тюків) та пряме використання електроенергії для теплозабезпечення кінцевого споживача або більш ефективне використання електроенергії при застосуванні для теплозабезпечення теплових насосів. Використання електроенергії для прямого опалення – це сучасний світовий тренд для мегаполісів, що підтверджується міжнародним енергетичним агентством».

Члени комітету наголошують на доцільності залучення комерційних виробників теплоти для комунальної теплоенергетики.