КМУ удосконалив Порядок сертифікації насіння і садивного матеріалу

Кабінет Міністрів України постановою від 11 листопада 2022 року № 1274 вніс зміни до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Ці зміни впроваджені у рамках, визначених Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої та стосуються торгівлі садивним матеріалом багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених і винограду та забезпечення підвищення ефективності ведення розсадництва плодових, ягідних, горіхоплідних культур і винограду, виходу вітчизняних виробників садивного матеріалу на сучасний рівень за показниками якості і фітосанітарного стану.

Так, документом встановлено:

  • процедуру визначення сортових якостей садивного матеріалу шляхом польового оцінювання насаджень для перевірки на наявність регульованих шкідливих організмів, встановлення відповідності сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації, та, за необхідності, лабораторного сортового контролю молекулярно – генетичними методами;
  • терміни подання заяви визначення сортових якостей садивного матеріалу;
  • термін дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу;
  • механізм пересертифікації імпортованого садивного матеріалу або при дорощуванні, перешкілці у новому вегетаційному періоді (сезоні);
  • підстави скасування сертифікатів, що засвідчують посівні та товарні якості насіння і садивного матеріалу, зокрема за результатами проведення арбітражного (експертного) визначених посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та/або порушення вимог процедури їх сертифікації.

Удосконалення Порядку має позитивно впливати на підвищення ефективності ведення розсадництва плодових, ягідних, горіхоплідних культур та винограду та підвищення якості вітчизняного садивного матеріалу за показниками якості і фітосанітарного стану і водночас сприятиме задоволенню експортного попиту та відкриттю нових ринків.