Хто є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин?

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, який набрав чинності з 01.01.2015, плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин трансформовано в одну із складових рентної плати – рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Згідно із пунктом 253.1 статті 253 ПКУ платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи-суб’єкти господарювання, які використовують у межах території України ділянки надр для:

  • зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів;
  • витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції;
  • вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин;
  • зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів;
  • провадження інших видів господарської діяльності.

При цьому не є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, військові частини, заклади, установи і організації Збройних Сил України та інші військові формування, утворені відповідно до закону, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (пункт 253.2 статті 253 ПКУ).

Пунктом 253.4 статті 253 ПКУ визначено, що рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:

  • за використання транспортних тунелів та інших підземних комунікацій, колекторно-дренажних систем та об’єктів міського комунального господарства;
  • за використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.