Гармонізація ветеринарного законодавства України із законодавством ЄС

На виконання вимог Закону України від 04 лютого 2021 року № 1206-IX «Про ветеринарну медицину» (далі – Закон № 1206) та з урахуванням положень Регламенту № 2016/429 Європейського парламенту та Ради від 09 березня 2016 року щодо трансмісивних захворювань тварин та про внесення змін і скасування певних актів у галузі здоров’я тварин («Законодавство про здоров’я тварин») Мінагрополітики визначено та затверджено види потужностей з утримання свійських наземних тварин та тварин аквакультури, діяльність яких становить високий ризик щодо поширення хвороб тварин. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Зазначені потужності відповідно до вимог статті 43 Закону № 1206 підлягають процедурі затвердження.

Затверджено також граничні обсяги вирощування тварин аквакультури, за яких потужності з їх виробництва не підлягають затвердженню. Відповідно до нормативного акту, не підлягають затвердженню, потужності з об’ємом вирощування тварин аквакультури до 15 тонн на рік та за умови, якщо ці тварини призначені для споживання людиною і постачають безпосередньо кінцевому споживачу та/або місцевим закладам торгівлі, які реалізують їх кінцевому споживачу.

Відповідно до Угоди про заснування Світової організації торгівлі затверджені критерії визначення наявності значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні можливості іноземних держав.

Наказ Мінагрополітики від 02.08.2022 № 511 «Про затвердження критеріїв визначення наявності значного впливу запропонованого ветеринарно-санітарного заходу або затвердженого надзвичайного ветеринарно-санітарного заходу на експортні можливості іноземних держав, затвердження видів потужностей з утримання свійських наземних тварин, утримання та вирощування тварин аквакультури, які становлять високий ризик щодо поширення хвороб тварин, та граничних обсягів вирощування тварин аквакультури, за яких не вимагається затвердження потужностей» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2022 року за № 925/38261.

Наказ набирає чинності та вводиться в дію одночасно із Законом № 1206.