ДПС України наказом від 28.07.2022 № 489 внесено зміни до наказу ДПС України від 21.12.2020 № 744 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій»

Відповідно до абзаців четвертого – п’ятнадцятого п. 58.2 ст. 58 ПКУ  контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо платників податків.

 У Єдиному реєстрі податкових повідомлень-рішень контролюючих органів, надісланих (вручених) платникам податків (далі – Єдиний реєстр), міститься інформація про:

     1) дати складання, надіслання (вручення) та отримання платником податків податкового повідомлення-рішення;

     2) дату відкликання або зміни податкового повідомлення-рішення;

     3) визначену суму (нарахування/зменшення) грошового зобов’язання та/або податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник податків, та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, та/або зменшення податку на доходи фізичних осіб, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, та дати настання граничного строку їх сплати;

     4) стан узгодження сум, зазначених у п. 3 п. 58.2 ст. 58 ПКУ;

     5) строки сплати сум, зазначених у п. 3 п. 58.2 ст. 58 ПКУ;

     6) виникнення податкового боргу платника податків, дату та номер податкової вимоги;

     7) оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку.

У Єдиному реєстрі, може міститися інша інформація.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є технічним адміністратором Єдиного реєстру.

Нормативно-правовими актами не передбачено розміщення Єдиного реєстру на офіційному вебпорталі ДПС.