Діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2022 року № 1105 (далі – Постанова № 1105) затверджено зміни, які вносяться до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим.1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321  (далі – Порядок).

Зокрема, підпункт 3 пункту 16 Порядку після абзацу сьомого доповнено новим абзацом, відповідно до якого показники, визначені абзацами четвертим – сьомим підпункту 3 пункту 16 Порядку, враховують наявні у платника суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, а також переплати з єдиного внеску під час генерації контрольного ренкінгу.

У пункті 21 слова «Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» замінено словами «Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів».

Постанову № 1105 (набрала чинності 6 жовтня) опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 06.10.2022 № 215.