Де на офіційному вебпорталі ДПС розміщено реєстр платників, які використовують єдиний рахунок?

Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим. 1 ПКУ центральними органами виконавчої влади, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 321.

Інформація за визначеним платником з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи), є доступною на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Інформація з реєстрів https://cabinet.tax.gov.ua/registers.

Відповідно до пункту 7 Постанови № 321 у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок, зазначається:

     найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;

     податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

     дата включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;

     дата виключення платника з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.