Чи застосовується відповідальність за порушення термінів сплати узгодженого грошового зобов’язання з податку на нерухоме майно платникам, які не мають можливості своєчасно сплатити податок у період дії воєнного стану?

Порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов’язку, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності встановлено підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Відповідно до абзацу першого підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У разі відсутності можливості у платника податків, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, такий платник податків звільняється від відповідальності, визначеної ПКУ, у межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.
         Згідно з абзацом дев’ятим підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються, від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо строків сплати податків та зборів, зокрема, за звітний (податковий) період – I квартал 2022 року (для квартального звітного (податкового) періоду), за умови їх сплати не пізніше 01 серпня 2022 року.
         Відповідно до абзацу чотирнадцятого підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання ними таких обов’язків, передбачених ПКУ, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Враховуючи зазначене, у разі відсутності у суб’єктів господарювання можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вони звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням такого обов’язку протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Cуб’єкти господарювання, які мали можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати, звільняються від відповідальності за порушення ними термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за I квартал 2022 року, за умови їх сплати не пізніше 01 серпня 2022 року.

Cуб’єкти господарювання, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за порушення термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за умови їх сплати протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (пункт 124.1 cтатті 124 ПКУ) та пені (стаття 129 ПКУ).