Чи повинні контролюючі органи інформувати платників податків про зміни в законодавстві з питань оподаткування або порядку подання звітності?

ДПС, відповідно до покладених на неї завдань, забезпечує оприлюднення актів та інших офіційних документів з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Згідно з абзацом першим пункту 46.6 статті 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін.

Згідно з підпунктами 73, 74, 76 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Державна податкова служба України формує інформаційну політику ДПС та її територіальних органів, інформує суспільство про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ДПС у порядку та способи, передбачені законодавством, оприлюднює на офіційному вебпорталі ДПС акти та інші офіційні документи та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, та організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС.