Чи можуть юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи надавати фінансову допомогу?

Згідно з підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПКУ фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога – це:

     сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

     сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

     сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

     основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Главою 1 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (пункт 292 прим. 1.1 статті 292 прим. 1 ПКУ).

ПКУ не передбачено обмежень щодо надання фінансової допомоги (поворотної або безповоротної) платниками єдиного податку четвертої групи.

Отже, юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи можуть надавати фінансову допомогу.