Чи можливе відображення податкового кредиту з ПДВ по первинним документам?

З 24 лютого 2022 року покупцям надано можливість відображати податковий кредит з ПДВ на основі первинних документів, без зареєстрованих податкових накладних. Це мають бути документи, які підтверджують «першу подію» – видаткові накладні, акт виконаних робіт чи наданих послуг, видатковий касовий ордер, рахунок-фактура. Відповідно Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність у Україні» № 996 первинні документи – це документи, які містять відомості про господарську операцію. Тому звертаємо увагу платників, що такі первинні документи як товарно – транспортна накладна та бухгалтерська довідка не підтверджують фактичне придбання товару або послуги, вони є допоміжними документами для здійснення бухгалтерського обліку або підтвердження реальності господарських операцій. Банківські виписки, платіжні доручення, чеки РРО – є платіжними документами, які мають підтвердити факт саме сплати за товар \ виконані роботи або отримані послуги, а не факт здійснення господарської операції. Це одна із складових такої операції в цілому. Також нагадуємо, що первинні документи мають містити обов’язкові реквізити, також затверджені Законом України «Про бухгалтерський облік», а саме:- назва форми;- дата створення;- назва підприємства, для якого складається документ;- інформація про господарську операцію, яка була проведена;- посади осіб, що були відповідальні за її здійснення;- підписи таких осіб.Так дані як ідентифікаційний код та номер, причина для проведення операції, інформація про документ особи-отримувача є додатковою. Найбільш типові помилки при складанні первинних документів:- не внесені всі обов’язкові реквізити;- при внесенні виправлень не вказується дата виправлення та відсутні підписи відповідальних осіб;- в документі (як в письмовому, так і в електронному) відсутній підпис.Протягом 6 місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники будуть зобов’язані зареєструвати всі податкові накладні та внести відповідні коригування (у разі необхідності) до даних щодо використаного податкового кредиту.