Чи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування?

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 Згідно із ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

 Перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування визначений у ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ “Про підприємництво” із змінами та доповненнями.