АТ «Запорізький завод феросплавів»: оголошення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» повідомляє про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

На виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» наше підприємство оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Завдання – проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗФЗ» за період з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій – 20 вересня 2023 року 23:59.

Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

  • забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
  • відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;
  • вартість аудиторських послуг.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи зазначені в додатках 1 та 2 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» затверджений Аудиторським комітетом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» ВІД 24.07.2019р.

З Порядком проведення конкурсу можливо ознайомитися на офіційному сайті АТ «ЗФЗ» http://zfz.com.ua/ в розділі «Корпоративне управління».

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:

  1. відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  2. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  3. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості і не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Конкурсну пропозицію відправляти на електронні пошти: secret4@ferro.zp.ua,  jurist5@ferro.zp.ua та alex.manchin@gmail.com (з поміткою «Конкурс аудит»).

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: вулиця Діагональна, будинок 11, м.Запоріжжя, 69035, АТ «ЗФЗ».

Контактна особа – голова Аудиторського комітету АТ «ЗФЗ» Маньчин Олексій Олександрович. Тел. (061) 217-89-43, 050-450-76-36.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті http://zfz.com.ua/.

Документи, що надійшли після встановленого терміну або представлені не в повному обсязі або з порушенням умов, розглядатися не будуть.

Звертаємо увагу, що конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності 2022 року, який був об’явлений з 06.09.2022 по 31.12.2022 року не відбувся.