Новости

Компанії – члени Запорізької ТПП вивчають питання промислового безвізу

12Зміни у сфері технічного регулювання на національному рівні, а саме - промисловий безвіз та відповідність вимогам ЄС – одне з найактуальніших питань для товаровиробників, що регулярно розглядається на спеціалізованих тренінгах у Запорізькій торгово-промисловій палаті. 23-24 лютого за запитом ПрАТ «Пологівський МЕЗ» - компанії-члена ЗТПП - організовано корпоративний онлайн-тренінг для фахівців підприємства на тему «Технічне регулювання як в України, так й на ринку ЄС».

Експертка тренінгу - фахівець ТПП України Галина Перепелиця – сертифікований консультант з експорту до ЄС і тренер-консультант з питань технічного регулювання.

Учасники розглянули наступні тематичні напрями:
1. Зміни у сфері технічного регулювання на національному рівні: промисловий безвіз та відповідність вимогам ЄС – що має знати та розуміти споживач товару. Безпека продукції та захист споживачів.
2. Процес доведення відповідності. Основні законодавчі акти в сфері технічного регулювання.
3. Методи та заходи з доведення відповідності. Стандарти. Залучення третіх сторін.
4. Технічна документація, яка супроводжує товар.

Основні тези, на яких акцентувала увагу експертка:
- навіть якщо не має технічних регламентів, виробник повинен довести, що продукція безпечна;
- безпечність – це обов’язок кожного учасника ланцюгу постачання продукції;
- органи ринкового нагляду перевіряють продукцію, яке вже присутня на ринку;
- використання гармонізованих стандартів – це найпростіший шлях доведення відповідності;
- повну відповідальність несе виробник продукції;
- склад документації та вимоги визначаються технічними регламентами;
- нанесення маркування та його вид є обов’язковим, якщо це визначено технічним регламентом.

122