Таможенный брокер

Бізнес - консультація

Для реалізації права громадян на застосування податкової знижки необхідно подати декларацію

Громадяни — платники податку на доходи фізичних осіб, які мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, для її отримання, повинні заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Декларація подається до податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку. 05

Крім декларації, на вимогу контролюючого органу, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку. А також підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Докладніше

Миндоходов разъяснило новые правила обложения НДС операций по ввозу товаров

В ходе рассмотрения введенных Законом № 1166 новшеств в обложении НДС операций по ввозу товаров, в частности, лекарств, Миндоходов отметило следующее.

1. Ввоз почтовых и экспресс-отправлений.

Таможенные платежи не уплачиваются, если таможенная стоимость товаров (за исключением подакцизных) в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в почтовых отправлениях, в адрес одного получателя в течение одних суток в экспресс-отправлениях, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 300 евро.

Докладніше

Как заполнить Реестр налоговых накладных при поставке медпрепаратов по ставке 7 %

Налоговые накладные, составленные на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые облагаются по ставке 7 %, отражаются в разделе I Реестра налоговых накладных следующим образом:

- порядковый номер налоговой накладной должен содержать специальную отметку «7», которая проставляется после порядкового номера через дробь;

- в графе 7 раздела I Реестра указывается общая стоимость поставленных медпрепаратов с НДС;

- в графе 9 раздела I Реестра указывается сумма НДС, рассчитанная в размере 7 % от базы налогообложения;

- в графе 10 раздела I Реестра указывается база налогообложения - стоимость медпрепаратов без НДС;

Докладніше

Как заполнить налоговую накладную при поставке медпрепаратов

Временно, до внесения соответствующих изменений в форму налоговой накладной и утверждения их в установленном порядке в Минюсте, для составления налоговых накладных как в бумажном, так и в электронном виде на операции по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые облагаются налогом по ставке 7 %, вводятся следующие особенности:

1) на операции по поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые облагаются по ставке 7 %, составляется отдельная налоговая накладная;

Докладніше

Податок на додану вартість

Протягом якого періоду застосовується розрахована частка використання в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях?

Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково – ні, затвердженою наказом ДПС України від 16.02.12 №129, визначено, що розрахований показник частки використання застосовується для визначення частки сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яку платник має/не має право віднести до податкового кредиту (рядки 15.1/15.2 декларації), протягом поточного календарного року, включаючи й останній період року (грудень або четвертий квартал).

Докладніше

щодо змін до Податкового кодексу України

З 1 квітня, згідно Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII набули чинності зміни до Податкового кодексу України, що стосуються оподаткування певних операцій.

Податок на додану вартість

1. Вводиться на постійній основі застосування основної ставки ПДВ на рівні 20 % ( п. 10 розд. І Закону № 1166).

2. З 01.04.2014 року для операцій з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні,  внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, скасовано дію пільги щодо звільнення від оподаткування та запроваджена ставка оподаткування 7% (п.10 розділу І Закону №1166).

Докладніше

Податок на доходи фізичних осіб

Чи необхідно ФО подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо вона протягом звітного року отримував доходи від декількох податкових агентів?

Відповідно до п.п.«є» п.176.1 ст.176 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VІ із змінами та доповненнями, платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Докладніше

Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП