Таможенный брокер

Пропозиції Комітету підприємців АПК при ТПП України до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ціноутворення»

Питання ціноутворення у сфері виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства регулюється наступними законодавчими актами: Господарським кодексом України від 16 січня 2003 р.,Законами України “Про ціни і ціноутворення” № 507-12 від 03.12.1990р.,«Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» від 17 червня 1999р. № 758-ХIV, «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. № 1877-ІV, «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року, N 2210-III, Постановами Кабінету Міністрів України “Про ціноутворення в умовах реформування економіки” №733 від 21.10.1994р. та “Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари” №1222 від 17.10.2007р.
Відповідно до  законодавства та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.07 №1222 «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» регулювання цін здійснюється підприємствами шляхом декларування зміни оптово-відпускних цін та поширюється на переважну більшість харчових продуктів (молочних - майже на 70 відсотків). Застосування таких методів цінового регулювання призводить до погіршення конкурентного середовища, інвестиційного клімату та тінізації економіки.
В підготовленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ціноутворення» передбачаються ще більш жорсткі вимоги до виробників та заходи контролю за цінами, експортом та імпортом продукції. Вводяться нові норми, які стосуються накладання стягнення на майно учасників ринку.
Проект Закону в запропонованій редакції значно розширює повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ціноутворення, передбачається реалізація його повноважень з державного регулювання цін в галузях телекомунікацій, електроенергетики, централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення шляхом виключення відповідних обмежень, закріплених у ст.4 діючої редакції Закону України. Деталізуються деякі види прямих методів ціноутворення, зокрема товарної та фінансової інтервенції, декларування цін але при цьому, перелік цих методів залишається невичерпним. Крім того, запропоновані законопроектом методи цінового регулювання суперечать вимогам Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004р. №1877-ІV, яким чітко визначено порядок підтримки ціни виробництва сільськогосподарської продукції, проведення фінансових та товарних інтервенцій, надання бюджетних дотацій та субсидій.
Посилення адміністративних методів у сфері ціноутворення в умовах стрімкого зростання цін на сільськогосподарську сировину і матеріально-технічні ресурси на світових ринках, скорочення прямих дотацій та субсидій сільськогосподарським товаровиробникам, дефіциту кредитних ресурсів, обігових коштів, відсутності адресної цільової соціальної допомоги малозахищеним верствам населення для здешевлення продовольства може призвести до подальшого скорочення виробництва та тінізації ринку продовольства, розбалансування ринків, виникнення дефіциту окремих видів продовольчих товарів.
В запропонованій редакції законопроекту передбачено застосування його норм та положень до фізичних осіб-підприємців, в той час як сфера дії чинної редакції Закону України вужча – поширюється лише на органи державної влади та місцевого самоврядування і підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва. Реалізація такої вимоги може призвести до погіршення умов для ведення малого та середнього бізнесу, зменшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію харчових продуктів та, як наслідок, погіршення конкурентного середовища.
В законопроекті передбачається скасувати право юридичних осіб опосередковано брати участь у контролі за державною дисципліною цін. Так, чинна редакція Закону передбачає право підприємств, організацій та інших юридичних і фізичних осіб оскаржити в суді порушення цін з боку державних органів, підприємств, організацій, кооперативів та інших юридичних і фізичних осіб і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг з порушенням вимог чинного законодавства. Законопроект залишає таке право лише за категорією громадян, передбачених у ч.2 ст.9, розглядаючи його (право) як складову соціального захисту населення у разі зростання цін.
З урахуванням проведеного обговорення члени Комітету звертають увагу, що даний законопроект містить виключно адміністративні заходи контролю за цінами, експортно-імпортними операціями, не стимулює скорочення корупційних відносин у сфері цінового регулювання та не сприяє детінізації економіки. Прийняття вказаного законопроекту не є виправданим з огляду на достатню урегульованість сфери ціноутворення спеціальними законами та підзаконними актами.
Враховуючи вищенаведене, Комітет підприємців АПК при ТПП України вважає, що прийняття даного законопроекту в запропонованій редакції є недоцільним, оскільки його норми суперечать чинному законодавству та ринковим методам ведення економіки.
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП