Таможенный брокер

Бізнес - консультація

Завчасно повідомте орган доходів і зборів про відсутність скидів забруднюючих речовин

Платник екологічного податку, який не планує з початку звітного року здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, повинен повідомити про це відповідний орган доходів і зборів за місцем розсташування джерел забруднення. Крім цього, такий платник складає  заяву у довільній формі про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку.

Оскільки базовий податковий (звітний) період щодо екологічного податку дорівнює календарному кварталу, граничним терміном подання повідомлення та складання заяви про відсутність у нього об’єкта обчислення екологічного податку є 12 травня 2014 року.

Громадянин, який одночасно з пенсією отримує заробітну плату, має право на податкову соціальну пільгу

Громадянин, який одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду України отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України. При цьому заробітна плата платника податку, нарахована протягом звітного податкового місяця, не повинна перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП. У 2014 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1710 грн.

Докладніше

Ошибки в расчете корректировки исправлять нельзя

В случае осуществления корректировки сумм налоговых обязательств поставщик товаров/услуг составляет расчет корректировки количественных и стоимостных показателей по форме согласно приложению 2 к налоговой накладной.

Налоговая накладная является расчетным документом, подтверждающим факт приобретения товаров (услуг), и основанием для начисления налогового кредита. В случае осуществления корректировки сумм НДС, расчет корректировки является неотъемлемой частью такой налоговой накладной и исправление ошибок в нем не допускается.

На підприємстві буде проводитись планова документальна податкова перевірка....

На підприємстві буде проводитись планова документальна податкова перевірка. В разі якщо перевіряючими буде виявлено помилки при заповненні декількох звітів за формою № 1ДФ, то який штраф буде застосовано за п. 119.2 ПКУ: щодо кожного звіту окремо чи всього 510 грн. незалежно від кількості звітів, в яких виявляться помилки?

Положеннями п. 119.2 ПКУ передбачено, що неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн.

Докладніше

Юридична особа з другого кварталу 2014 року переходить на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку. Коли слід подавати декларацію з податку на прибуток та сплачувати податок: за наслідками першого кварталу чи всього року?

Положеннями п. 152.9 ПКУ для цілей податку на прибуток встановлено такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал або календарний рік для платників податків, визначених у п. 57.1 ПКУ.

Відповідно до п. 297.1 ПКУ платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

З урахуванням цього, в разі переходу з другого кварталу 2014 року на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку така юридична особа перестає бути платником податку на прибуток.

Докладніше

За яким кодом бюджетної класифікації сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами»;

18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами».

За неправильное заполнение Реестра налоговых накладных – штраф от 85 грн

Невыполнение требований относительно ведения Реестра полученных и выданных налоговых накладных приведет к применению штрафа к налогоплательщику согласно ст. 163-1 КоАП. Данной статьей предусмотрена ответственность за отсутствие налогового учета на предприятии - наложение штрафа в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 - 170 грн.).

При повторном нарушении штрафные санкции составят 10 - 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 - 255 грн.).

Запорізький Міжнародний Інвестиційний Форум
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП