Таможенный брокер

Бізнес - консультація

Как составить налоговую накладную при поставке услуг

В раздел I налоговой накладной вносятся данные в разрезе номенклатуры поставки товаров/услуг, а именно:

в графу 3 - номенклатура товаров/услуг продавца;

в графу 5 - единица измерения товаров/услуг - грн., шт., кг, услуга и т. п.;

в графу 6 - количество (объем) поставки товаров/услуг.

В незаполненных клетках нули, прочерки и другие знаки или символы не проставляются.

При составлении налоговой накладной на полную поставку услуги или на предоплату в полном объеме, в графе 5 указывается единица измерения «услуга», а в графе 6 проставляется «1».

Если налоговая накладная составляется на частичную поставку услуги или на часть предоплаты, в графе 5, опять-таки, указывается «услуга», а в графе 6 - соответствующая доля предоставленной (оплаченной) услуги в виде десятичной дроби. Например, в случае поставки части услуги, которая соответствует половине объема, указанного в договоре, или получения суммы предоплаты половины договорной стоимости услуги, в графе 6 указывается «0,5».

Преимущества электронных налоговых накладных

Согласно Налоговому кодексу плательщики НДС имеют право выписывать налоговые накладные как в электронном, так и в бумажном виде.

Преимущества электронных налоговых накладных:

- экономия времени на оформление, регистрацию в ЕРНН, а также мгновенная передача контрагенту;

- экономия материальных и трудовых ресурсов;

- отсутствие ошибок и расхождений между выписанной налоговой накладной, зарегистрированной в ЕРНН и переданной контрагенту.

Ставка єдиного податку при здійсненні видів діяльності, не зазначених у реєстрі

Дохід, отриманий платниками єдиного податку І та ІІ груп від провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, оподатковується за ставкою 15%.

При цьому такі платники зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, тобто на загальну систему оподаткування. Такий перехід необхідно здійснити з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися види діяльності, не зазначені у реєстрі платників єдиного податку.

Нагадуємо, платники єдиного податку несуть відповідальність згідно з Податковим кодексом за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Порядок нарахування та ставки єдиного податку визначено розділом XIV Податкового кодексу України.

При представлении отчетности по РРО дается время на исправление технических неполадок

При технической неисправности РРО в случае передачи отчетной информации по проводным и беспроводным каналам связи сразу после возобновления его работы в установленный законодательством срок финансовые санкции к субъекту хозяйствования не применяются, - разъясняет Миндоходов.

С 01.01.2014 г. действуют финансовые санкции в случае непредставления обязательной отчетности, связанной с применением РРО, по проводным или беспроводным каналам связи. Финансовые санкции за несвоевременное представление отчетности не предусмотрены.

Условия сервисного обслуживания РРО, правила поставки электроэнергии и телекоммуникационных услуг предусматривают, что:

- нормативное время устранения повреждения телекоммуникационной сети и восстановления доступа к услугам не должно превышать одних суток;

- перерывы в электроснабжении, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должны превышать одних суток;

Докладніше

Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ

Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів?

Згідно із пп.196.1.1.п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

Докладніше

Податкова знижка

Підтвердження  витрат, що включаються громадянином до податкової знижки.

Згідно з пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому в зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Відповідно до пп. 166.2.2 цього пункту оригінали зазначених документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом.

На вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов'язані пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу).

Докладніше

Податкова соціальна пільга

В якому порядку застосовується податкова соціальна пільга у разі отримання громадянином заробітної плати  у двох роботодавців?

Згідно з положеннями Податкового кодексу податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої місячної заробітної плати громадянина тільки за одним місцем її нарахування (виплати).

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.  Тобто, у разі отримання громадянином  заробітної плати від двох роботодавців,  такий громадянин самостійно  вибирає місце застосування  пільги та надає заяву відповідному роботодавцю. При цьому пільга  надається у разі, якщо заробітна плата  не перевищує граничний розмір, визначений  Податковим кодексом, зокрема, у 2014 році  граничний розмір  становить 1710 грн. на місяць.

Докладніше

Запорізький Міжнародний Інвестиційний Форум
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП