23542351

Таможенный брокер

Бізнес - консультація

Порядок перехода на единый налог

16 декабря 2013 года истек срок подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения (с расчетом дохода за предыдущий календарный год). Такой переход возможен один раз в течение календарного года.

Субъекты хозяйствования, зарегистрированные в декабре 2013 года и желающие стать плательщиками единого налога:

– 1-2 групп, подают заявление до конца декабря 2013 года. В таком случае они будут считаться плательщиками единого налога с 1 января 2014 года;

– 3-6 групп, подают заявление в течение 10 дней со дня их государственной регистрации. В таком случае они будут считаться плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.

Докладніше

Щодо звільнення від ПДВ постачання електронної версії ЗМІ

Міністерство доходів і зборів України в листі від 07.10.2013 р. N 12633/6/99-99-19-04-02-15 надає роз'яснення про правомірність застосування звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання електронної версії періодичного видання.

Згідно з підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Докладніше

Визначення податкового кредиту з податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу), та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з імпортом товарів, основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи) з метою подальшого їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Докладніше

Як здійснюється класифікація товарів для цілей митного оформлення

Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 р. N 2371-III "Про Митний тариф України" (зі змінами та доповненнями), з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД та визначальних для класифікації характеристик товару.

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, затверджені наказом Держмитслужби України від 30.12.2010 р. N 1561 (із змінами).

Чи є правомірними дії, коли митні органи "заднім" числом ....

 Чи є правомірними дії, коли митні органи "заднім" числом (через півтора-два роки після ввезення товарів на митну територію України) приймають рішення про визначення коду товарів (здійснюючи перекласифікацію)?

Згідно з положеннями статті 69 Митного кодексу України (далі - МКУ) митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. У разі виявлення під час митного оформлення товарів або після нього порушення правил класифікації товарів митний орган має право самостійно класифікувати такі товари.

Штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та за інші порушення, виявлені у зв'язку з неправильною класифікацією товарів, застосовуються митними органами виключно у разі, якщо прийняте митним органом рішення про класифікацію цих товарів у складному випадку було прийнято на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання заявником усієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення. 

Докладніше

Как отражать в бухучете экологический налог на утилизацию ТС?

При реализации ТС лицами, осуществляющими производство (изготовление) ТС на таможенной территории Украины для их продажи на внутреннем рынке Украины, начисление экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС отражается как вычет из дохода по дебету субсчета 704 «Вычеты из дохода» и кредиту счета 69 «Расчеты по налогам и платежам».

В бухгалтерском учете расходы, связанные с начислением и уплатой экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств относительно импортированных транспортных средств и/или кузовов, признаваемых предприятием основными средствами и/или запасами (товарами, производственными запасами), включаются в их первоначальную стоимость.

Докладніше

Трансферне ціноутворення: питання - відповідь

Міністерство доходів і зборів з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказом від 22 листопада 2013 року N 699 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)?

Відповідь: Оскільки Закон України від 04 липня 2013 року N 408 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення" набрав чинності 1 вересня 2013 року, то першим звітним періодом для подачі Звіту про контрольовані операції буде 2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується вартісний показник усіх операцій окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2013 року. У звіті за 2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013.

Докладніше

Запорізький Міжнародний Інвестиційний Форум
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43 

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП

 

 

 

 

 

 

Rss Feed Cci.zp.ua