Таможенный брокер

Податок на прибуток

Яким чином враховуються витрати за договорами про надання автотранспортних послуг?

Згідно з пунктом 138.2 статті 138 ПКУ витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, до складу витрат не включаються  (пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПКУ). Перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, затверджено постановою КМУ від 25.02.09 №207, відповідно до пункту 1 якої для водія юридичної або фізичної особи – підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, в наявності серед інших документів має бути товарно-транспортна накладна. Застосування зазначених форм первинного обліку всіма суб’єктами господарської діяльності незалежно від  форм власності є обов’язковим.

Відповідно до пункту 11.1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 №363 (зі змінами та доповненнями, зокрема, змінами внесеними наказом від 05.12.13 №983), основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна.

Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі екземпляри товарно-транспортної накладної підписом і при необхідності печаткою (штампом) (пункт 11.4 Правил №363).

Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби й печаткою або штампом), передається Перевізнику (пункти 11.5, 11.6 Правил №363).

Отже, підприємство, що сплатило за послуги з перевезення вантажу, з метою їх  врахування у складі витрат повинно мати належним чином оформлену первинну транспортну документацію (ТТН), що підтверджує одержання послуг з перевезення вантажів.

Звертаємо увагу, що з 14.01.2014 року форму ТТН (додаток 7 до Правил №363) змінено наказом Міністерства інфраструктури України від 05.12.13 №983 (опубліковано в Офіційному віснику України №3 від 14.01.14) .

У квітні 2014 року підприємство планує виплатити дивіденді засновникам за підсумками роботи за 2013 рік. За якою ставкою сплачується авансовий внесок з податку на прибуток: за ставкою, що діяла в 2013 році - 19%, чи ставкою, що діє в 2014 році - 18%?

Обов»язок зі сплати авансового внеску при виплаті дивідендів передбачено підпунктом 153.3.2 статті 153 ПКУ.

Так, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку.

Тобто авансовий внесок при виплаті дивідендів нараховується та вноситься до бюджету в розмірі базової ставки податку на прибуток.

Законом України від 19.12.13 №713-УІІ внесено зміни до п.10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, яким встановлено, що основна ставка податку на прибуток у 2014 році становить 18%.

Таким чином, оскільки дивіденди за підсумками роботи за 2013 рік виплачуються у 2014 році, то при їх виплаті авансовий внесок нараховується та вноситься я до бюджету за ставкою у розмірі 18%.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Директор підприємства-засновник надав підприємству поворотну фінансову допомогу, яка залишилась неповернутою на кінець 2013 року, хоча термін її повернення (365 днів) закінчився в липні. Чи необхідно включати таку допомогу до складу доходів?

Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги визначено підпунктом 135.5.5 статті 135 ПКУ.

При цьому, положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Тобто, якщо поворотна фінансова допомога, надана засновником, залишилася неповерненою після закінчення 365 календарних днів з дня її отримання, така допомога підлягає оподаткуванню за загально вставленими правилами.

Оподаткування такої поворотної допомоги  залежить від статусу її надавача. Так у разі якщо поворотна допомога надана  засновником - фізичною особою (не платником податку на прибуток), то підприємство включає суму, що залишилася неповернутою на кінець звітного року, до складу інших доходів. У разі якщо в майбутніх звітних періодах підприємство повертає засновнику таку фінансову допомогу, сума витрат збільшується на суму поверненої допомоги за наслідками того звітного податкового періоду, в якому відбулося повернення.

Таким чином, в даному випадку сума поворотної фінансової допомоги, отримана від засновника-фізичної особи та неповернена після закінчення 365 календарних днів з дня її отримання, включаються до складу доходів.

Чи має право підприємство, яке виступає майновим поручителем за кредитним договором іншої особи – боржника, у разі страхування такого заставленого майна, включати до витрат сплачені страхові внески?

Як визначено підпунктом 140.1 статті 140 ПКУ до складу витрат платника податку включаються  витрати із страхування, зокрема, фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору.

Тобто, витрати у вигляді страхових внесків включаються до складу витрат страхувальника лише у разі, якщо вони безпосередньо пов’язані з його власною господарською діяльністю.

Майновий поручитель - це особа, яка передає в іпотеку  нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-боржника, тобто сплачені страхові внески не пов’язані з власною господарською діяльністю такого поручителя.

Таким чином, сплачена поручителем за страхування заставленого ним майна за кредитним договором іншої особи-боржника, не включається до складу витрат такого поручителя.

Запорізький Міжнародний Інвестиційний Форум
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4



Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403



Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП