Таможенный брокер

Фізичним особам-приватним підприємцям

Чи вважається податковим боргом сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки?

Відповідно до підпункту 14.1.175 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 №2464-VI (зі змінами та доповненнями).

Згідно зі саттею. 1 Закону №2464 сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом, є недоїмкою.

Отже, сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки, не вважається податковим боргом, а визначається як недоїмка.

Яким чином приватний підприємець на загальні системі оподаткування може виправити помилково проведену через реєстратор розрахункових операцій операцію «службове внесення»?

Згідно з п. 7 глави III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 (далі – Порядок), реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та інших випадках) або скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

Якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків:-дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції «службова видача»; -забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно».

З метою забезпечення відповідності сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій необхідно за допомогою реєстрації від’ємної суми розрахунку або операції «службова видача» виправити помилково проведену через реєстратор розрахункових операцій операцію «службове внесення».

При цьому, чинним законодавством не передбачено механізму виправлення помилково проведеної через РРО операції «службове внесення» на наступний день.

Якщо суб’єкт господарювання не виправив протягом дня таку помилку, то за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки до такого суб’єкта застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Чи можлива реєстрація книг обліку розрахункових операцій з 18.10.2013 за старою формою?

Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.13 № 417, внесено зміни до титульних сторінок книг обліку розрахункових операцій на РРО та на господарську одиницю.

Перед реєстрацією книги ОРО суб’єкт господарювання повинен забезпечити внесення на титульну сторінку:

-книги ОРО на РРО – інформації щодо моделі та заводського номера зовнішнього модема РРО (у разі його наявності в РРО) та щодо назви і адреси господарської одиниці;

-книги ОРО на господарську одиницю – інформації щодо місцезнаходження / місця проживання суб’єкта господарювання.

Такі доповнення на титульній сторінці книги ОРО засвідчуються підписом посадової особи та печаткою відповідального підрозділу органу доходів і зборів.

Суб’єкти господарювання у зв’язку із завчасним придбанням екземплярів книг ОРО за формою, встановленою попереднім Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614, та/або відсутністю книг ОРО нової форми мають право звертатися до органів доходів і зборів для реєстрації книг ОРО, форму яких затверджено Порядком № 614 (Лист Міндоходів від 31.10.2013 №22949/7/99-99-18-02-03-17).

Правительство утвердило перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию в 2014

С целью формирования рациональной структуры экспорта и импорта Правительство утвердило перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также объемы квот на 2014 год. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 декабря.

«Утверждение соответствующих перечней товаров даст нам возможность обеспечить в следующем году оптимальную, сбалансированную структуру экспорта и импорта» , - сказал первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

По его словам, это решение будет способствовать выполнению Украиной международных договоров и национального законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, защиты прав интеллектуальной собственности, охраны окружающей среды. Кроме того, от оплаты за лицензии появятся дополнительные поступления в государственный бюджет.

Так, в 2014 году лицензированию подлежат такие внешнеэкономические операции: экспорт - золота, серебра, газа, цинксодержащих и медьсодержащих шлаков (на которые установлены квоты), отдельных товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов, экспорт и импорт - печатных красок с защитными свойствами, бумага с водяными знаками, оптического поликарбоната и оборудования для производства дисков для лазерных систем считывания, озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих; импорт - средств защиты растений.

Премьер - министр Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины доработать проект данного документа в определенный срок.

Про припинення корпоративного інвестиційного фонду

НКЦПФР наказом від 19.11.2013 N 2606 затвердила нове Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду.

Положенням визначається процедура припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації Фонду, порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, порядок виключення відомостей про Фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у разі його ліквідації.

Рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Свидетельство единщика заменят на извлечение из реестра

С 1 января 2014 плательщиков единого налога ожидает новация - физические лица- предприниматели, желающие избрать упрощенную систему налогообложения, получать свидетельство плательщика единого налога не будут. Вместо свидетельства единщик может по желанию получить извлечение из Реестра плательщиков единого налога.

Извлечение плательщики будут получать бесплатно.

Указанные нововведения предусмотрены Законом Украины от 24.10.2013 года № 657 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации плательщиков и усовершенствования некоторых положений".

На печати не обязательно указывать адрес

Четких требований к информации и изображениям, которые должна содержать печать нету. Согласно ХКУ если предприятие, имеет печать со своим наименованием и идентификационным кодом то нет необходимости указывать адрес местонахождения.

Заверение документов (например, договоров, документов налоговой отчетности, записей в трудовой книжке) печатью, содержащей недостоверные сведения, может привести к возникновению спорных ситуаций и нарушению прав других субъектов хозяйствования и физических лиц.

В Єдиному реєстрі зареєстровано податкових накладних на 567 млрд. гривень

За 11 місяців поточного року реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі здійснили 133,4 тис. платників. Вони зареєстрували понад 56,1 млн. податкових накладних на загальну суму понад 567 млрд. гривень.

Понад 6 млн. документів з них – це накладні із сумами ПДВ понад 10 тис. гривень.

За словами аналітиків Міндоходів, реєстрація накладної в Єдиному реєстрі (ЄРПН) є своєрідним захистом платника від нечесних контрагентів. Щомісяця за запитами як продавців, так і покупців направляється понад 380 тис. виписок з ЄРПН.

Нагадаємо, що обов’язкова реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі платниками ПДВ – продавцями запроваджена з 1 січня 2011 року.

Для зручності платників реєстрація водилася поетапно, спочатку реєструвалися документи, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становила понад 1 мільйон гривень. З 1 квітня 2011 року - понад 500 тисяч гривень; з 1 липня 2011 року - понад 100 тисяч гривень та з 1 січня 2012 року - понад 10 тисяч гривень.

Запорізький Міжнародний Інвестиційний Форум
Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
tppbizedu4
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43 

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП