Таможенный брокер

Бізнес - консультація

Как зарегистрироваться плательщиком единого налога

С начала 2014 года отменено свидетельство плательщика единого налога, вместо которого можно получить выписку из реестра плательщиков единого налога в органах Миндоходов.

Процедура регистрации заключается в следующем:

- в органы Миндоходов подается регистрационное заявление в бумажном виде;

- государственный регистратор передает в органы Миндоходов электронные сканированные копии регистрационных заявлений и сведения из регистрационной карточки на проведение государственной регистрации юридического лица или физлица-предпринимателя;

- через сеть Интернет подается регистрационное заявление, заверенное электронной цифровой подписью.

Докладніше

Порядок заповнення уточнюючого податкового розрахунку за формою 1-ДФ

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі – податковий розрахунок) є однаковим. Вони подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати ”1” - на виключення рядка.

Докладніше

Про видачу ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності

Відповідно до статті 14 Закону України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" /зі змінами/ (далі – Закон) у разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому Законом.

Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Згідно зі статтею 11 Закону орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Докладніше

Может ли прерываться течение сроков налоговых проверок

Контролирующие органы имеют право проводить проверки налогоплательщиков на основании пп. 20.1.4 Налогового кодекса.

Продолжительность проверок не должна превышать 30 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства - 10 рабочих дней, других налогоплательщиков - 20 рабочих дней.

Продление сроков проведения этих проверок возможно по решению руководителя контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства - не более чем на 5 рабочих дней, других плательщиков налогов - не более чем на 10 рабочих дней.

Таким образом, нормами Кодекса не предусматривается прерывание течения сроков проведения проверки.

Такое разъяснение Миндоходов предоставило в письме от 08.10.2013 г. № 12715/6/99-99-22-02-05-15.

Какими документами подтвердить расходы на перевозку работников к месту работы

Расходы на перевозку работников к месту работы автотранспортом могут включаться в состав расходов по налогу на прибыль при условии, что необходимость таких перевозок предусмотрена коллективным и трудовым договорами и имеются документы, подтверждающие связь таких перевозок работников с хоздеятельностью.

Следовательно, если перевозка работников к месту работы осуществляется служебным автотранспортом налогоплательщика, то подтверждающими документами должны быть соответствующий приказ руководства предприятия, путевые листы и т. д.

Если же перевозка работников к месту работы осуществляется сторонним лицом - перевозчиком на основании договора о предоставлении таких услуг, то подтверждающими документами могут быть договор о предоставлении услуг по перевозке, акт приема-передачи услуг или любой другой документ, подтверждающий фактическое предоставление услуг.

Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП